Zelfstandig verpleegkundige versus zorgorganisatie

De markt van de thuisverpleging is de laatste jaren volop in beweging. “De vergrijzing van de maatschappij, steeds meer ouderen kiezen ervoor om langer thuis te blijven wonen, patiënten gaan sneller naar huis na een ziekenhuisopname”.

In het verleden waren het vooral grote zorginstanties die de mensen voorzagen van thuiszorg. Tegenwoordig wordt steeds vaker de keuze gemaakt om als zelfstandig verpleegkundige aan de slag te gaan. Dat geeft de verpleegkundige de vrijheid om andere keuzes te maken en daar profiteert ook de patiënt van.

Zorg op uw tempo

De bezuinigingen en vermaatschappelijking van de zorg laten diepe sporen na in de thuiszorg. De grote organisaties worden daarom al langere tijd gedwongen om het personeel zo efficiënt mogelijk in te delen. In de praktijk komt dat neer op soms maar vijf minuten per cliënt en dan op het tijdstip dat door de planningsafdeling wordt bepaald.

Een zelfstandig verpleegkundige heeft de vrijheid om zelf haar tijd in te delen en kan meer tijd inplannen om kwalitatieve zorg te leveren zonder dat er een manager over haar schouder meekijkt. Ook wanneer er tijdelijk vraag is naar meer zorg, kan zij daar rekening mee houden in haar agenda.

Geen wisselende verpleegkundigen

Goede thuiszorg gaat veel verder dan alleen lichamelijk verzorging. Uit onderzoek blijkt dat een sterke vertrouwensband tussen patiënt en verpleegkundige het herstel bevordert. Bij grotere zorgorganisaties is het moeilijk om hetzelfde vertrouwde gezicht te garanderen. Het resultaat is dat er soms per maand wel vijf of meer verschillende verpleegkundigen staan gepland voor één patiënt.

Wanneer de patiënt kiest voor een zelfstandig verpleegkundige, komt er altijd een vertrouwd gezicht over de vloer. De patiënt hoeft zich niet uit te kleden voor verschillende verpleegkundigen of vaak een nieuwe verpleegkundige toe te laten in zijn woning. Daarnaast is er ruimte om die belangrijke vertrouwensband op te bouwen, want de patiënt heeft de zekerheid dat hij de volgende keer dezelfde verpleegkundige terugziet.

één aanspreekpunt

In een grote organisatie is bureaucratie onvermijdelijk en het bijbehorende papierwerk. Tijdens het intakegesprek wordt er kennis gemaakt met een verpleegkundige, voor de afhandeling van de rekeningen kan er contact worden opgenomen met de administratie en met vragen over de planning wordt de patiënt doorverwezen naar de coördinatieafdeling.

Bij een zelfstandige verpleegkundige zijn de lijnen altijd kort en wordt er gesproken met de mensen uit de praktijk. Daardoor is er direct duidelijk wat er mogelijk is en wat niet. Daarnaast werken veel zelfstandigen met een derdebetalersregeling, waardoor alle rekeningen direct door het ziekenfonds worden betaald.

Een zelfstandig verpleegkundige staat persoonlijk steeds in nauw contact met de huisarts en de behandelende specialist om de kwaliteit van de zorg te garanderen. Ook contact met de mantelzorger en gezinshulp is vanzelfsprekend.

Meer informatie

Er zijn dus genoeg redenen om voor een thuisbehandeling of bij thuisverpleging te kiezen voor een zelfstandig verpleegkundige. Meer informatie over zelfstandige zorgprofessionals kunt u vinden op vbzv.be. Bent u op zoek naar een zelfstandig verpleegkundige in de regio Groot Merelbeke? Neem dan contact op met Lichaam en Geest Thuisverpleging via 0494/646 232 of lichaamengeestthuisverpleging@hotmail.com